När jag sover för lite så tänker jag för mycket. Och då skriver jag. Varsågoda. Ord. ................ If beauty lies solely in the eyes ...

Brist på sömn

/
.. Comments
När jag sover för lite så tänker jag för mycket.
Och då skriver jag.
Varsågoda.
Ord.

................

If beauty lies solely in the eyes of the beholder,
are stains upon this beauty but mirrors of the beholders own failures?
And then, what does that say about me?

Om skönhet ligger i betraktarens ögon,
är fläckar på skönheten då reflektioner av betraktarens egna brister?
Och vad säger det då om mig?


...

My thouhts are one-way trains,
running on tracks unknown,
leading me to think,
I know nothing at all.

Mina tankar är enkelriktade tåg,
på okända spår,
vilket får mig att tänka,
att jag inte vet något alls.

...

The problem with emotions
is that they are not subject to our wills,
nor are our wills subject to our emotions,
leaving us utterly confused
on the road to oblivion.

Problemet med känslor
är att de inte lyder under våran vilja,
och att våra viljor inte lyder under våra känslor,
vilket lämnar oss evigt förvirrade
på vägen mot glömska.


You may also like

Använder Blogger.