Utdrag från 2003 . Hemgårdebruk Tor Det är väl ingen här som har missat den utomordentliga tidskriften Hemgårdebruk, som varje månad...

Tänkvärt

/
.. Comments
Utdrag från 2003.

Hemgårdebruk


Tor
Det är väl ingen här som har missat den utomordentliga tidskriften Hemgårdebruk, som varje månad ges ut av de svensktalande esternas riksförbund i Tallinn.

Att en uppsjö av avdankade och missanpassade poeter och lycksökare har sitt säte i Tallinn vet väl kanske alla om, och kanske är det just därför en genial Hemgårdebruk inte riktigt lyckats få det genomslag den förtjänar. Med tiden hoppas jag dock att Hemgårdebruk ska komma att bli en av de tidningar som syns i vart och vartannat svenskt hem - precis som Kalle Anka eller Dagens Nyheter.

För att kanske kunna inspirera er än mer följer här nedan ett utdrag ur det senaste numrets ledare, under rubriken "Frosseri, lycka och vintervärme".

"...att påstå frosseri skulle vara en synd, länkad till Satan och den eviga plågans dal från vilken syndarna finner sin kraft, är ett hån mot de grupper av rysktalande finnar som idag befinner sig som asylsökande runtom i världen. Att en minoritet som denna, vars lidanden kan jämföras med den legendariske Herakles plågor, ska behöva ses snett på endast för sitt anlag för frosseri och stöld är som sagt ett hån! Hur ska dessa människor kunna bli lyckliga och enade i kampen som förtryck om de ständigt ska belastas för sina gamla synder och misstag? Vem har väl inte jagat björn enbart för flottet? Vem har inte smort in sina armar i gammal ost för att värma sig om vinternatten?"

Ser med mycket nöje fram mot att Bonniers förlag planerar en speciell svensk utgåva för publicering i Finland - hoppas att genomslagskraften blir större där!

Per:
Det är väl ingen här som har missat den utomordentliga tidskriften Hemgårdebruk, som varje månad ges ut av de svensktalande esternas riksförbund i Tallinn. 
 -Tor Claesson
Tyvärr så tror jag att många inte känner till denna utmärkta publikation. Det blir ju lätt så när inte utgivarna har rätt kontakter. Den ansvarige utgivaren Henkel Spits har ju brännmärkts av Svenska Publicistklubben som något av en Balderfigur. Själv har jag ju prenumererat i flera år.
Att en uppsjö av avdankade och missanpassade poeter och lycksökare har sitt säte i Tallinn vet väl kanske alla om, och kanske är det just därför en genial Hemgårdebruk inte riktigt lyckats få det genomslag den förtjänar.
Javisst, det, samt att många Tallinnbor inte förstår kopplingen mellan monetär insats och psykisk välfärd, någon som kommuniststyret ju säkerställt genom mångårigt fokus på samkvämsaftnar med kaffe och dopp.
För att kanske kunna inspirera er än mer följer här nedan ett utdrag ur det senaste numrets ledare, under rubriken "Frosseri, lycka och vintervärme".
"...att påstå frosseri skulle vara en synd, länkad till satan och den evig plågans dal från vilken syndarna finner sin kraft, är ett hån mot de grupper av rysktalande finnar som idag befinner sig som asylsökande runtom i världen. Att en minoritet som denna, vars lidanden kan jämföras med den legendariske Herakles plågor, ska behöva ses snett på endast för sitt anlag för frosseri och stöld är som sagt ett hån! Hur ska dessa människor kunna bli lyckliga och enade i kampen som förtryck om de ständigt ska belastas för sina gamla synder och misstag? Vem har väl inte jagat björn enbart för flottet? Vem har inte smort in sina armar i gammal ost för att värma sig om vinternatten?"
Tyvärr har du ju felciterat. "Dal" i första meningen ska ju självklart vara "sal", och "frosseri" i mening två ska vara "flatulens".
Ser med mycket nöje fram mot att Bonniers förlag planerar en speciell svensk utgåva för publicering i Finland - hoppas att genomslagskraften blir större där!
Bonniers är ju ett näste av korrupta flagellanter och bidragstorskar. I en idealsituation skulle kvinnan bakom gamla Allers ha tagit på sig ansvaret. Ja, just det, Berit Manxbreitel! En av de främsta gisslarna av solvärmda semestermissbrukares puerila godtycken! I hennes regi skulle utökningen av Hemgårdebruks publikationsområde varit en given succé.

Peter:
Vem har väl inte jagat björn enbart för flottet? Vem har inte smort in sina armar i gammal ost för att värma sig om vinternatten? 
- Tor Claesson
Det är betecknande att ledarskribenten refererar till denna gamla åländska (sic) sedvänja som hänvisning till vår småaktighet gentemot våra baltiska grannar. Karl-Heinz Käseliebe berättade 1843 i sin utlandskrönika om de åländska monsunkrigen, vars följder åsamkade de kringspridda körsnärsfolken stora umbäranden. Vid ett tillfälle, berättar Käseliebe, räknades "femhundraden bewäringar bland de beskäftige af Körsnärssläkt, af hwilke icke annat syntes än hufvud och bålwerk". Belägringen av Njure Stenar hade pågått i fyrtiotre dagar och, som Käseliebe skriver, "eld stod ännu i berget den sistlidne Nowember /.../ Men Swensken beslöto sig då för att likt Hergamli döva det stungne swinet med än förträffligare wåld och lät så resa ett ståtligt fäste öfver rökstenarne. /.../ Men de sluge ålänningarne smorde då lemmarne med ost och soda från swenskens förliste tross och gäckade på så sätt såwäl den bistre wintern som General Grillenkrydde."

Vilken giltighet äger inte detta också idag när ålänningarna stolt vandrar på murkrönet av den Nya Europeiska Unionen - Bismarcks torra dröm som nu ser ut att ha rotfyllts ända in i märgen. Nej, våra grannar grymtar nog gott och saknar sannolikt intet där de flyter fram på Mare Baltikum en halvtimme före oss. Det är inte svårt att hålla med om att de har alla fördelar; de har ju precis sett Rapport när det börjar här hemma. Eller Jeopardy. Eller Mat. Eller halva Antikrundan.

Nej, sannerligen "vem har väl inte jagat Björn enbart av flotthet?" (måste påpeka att du faktiskt citerade fel också där Tor - men det lär ju även självaste Caesar ha gjort lite nu och då)...

Däremot har ju Per fel.


You may also like

Använder Blogger.