Jag tenderar att önska för mycket, av fel saker, och jag tenderar att sakna, det jag aldrig önskar, utav rädsla att förlora det. Problemet m...

/
.. Comments
Jag tenderar att önska för mycket,
av fel saker,
och jag tenderar att sakna,
det jag aldrig önskar,
utav rädsla att förlora det.

Problemet med att sätta ord på känslor,
och känslor på ord,
är att orden sänder budskap,
som jag inte vill lyssna till.


You may also like

Använder Blogger.